• ค่าสมาชิก
 • ระยะเวลาสมาชิก
 • จำนวนโพสสูงสุด
 • อัพโหลดรูปต่อโพส
 • สถานะสมาชิก
 • สามารถโพสเว็บบอร์ด
 • สามารถลบโพสที่ขายไปแล้ว
 • Logo ร้านค้า
ผู้ขายทั่วไป
BASIC A
 • ฟรี
 • ระยะเวลาสมาชิก
  ตลอดชีพ
 • จำนวนโพสสูงสุด
  1
 • อัพโหลดรูปต่อโพส
  3
 • สถานะสมาชิก
  ผู้ขายทั่วไป
 • สามารถโพสเว็บบอร์ด
 • สามารถลบโพสที่ขายไปแล้ว
 • Logo ร้านค้า
ผู้ขายทั่วไป
BASIC B
 • 100 บาท
 • ระยะเวลาสมาชิก
  1 เดือน
 • จำนวนโพสสูงสุด
  3
 • อัพโหลดรูปต่อโพส
  10
 • สถานะสมาชิก
  ผู้ขายทั่วไป
 • สามารถโพสเว็บบอร์ด
 • สามารถลบโพสที่ขายไปแล้ว
 • Logo ร้านค้า
ผู้ขายทั่วไป
Popular
BASIC C
 • 200 บาท
 • ระยะเวลาสมาชิก
  3 เดือน
 • จำนวนโพสสูงสุด
  3
 • อัพโหลดรูปต่อโพส
  10
 • สถานะสมาชิก
  ผู้ขายทั่วไป
 • สามารถโพสเว็บบอร์ด
 • สามารถลบโพสที่ขายไปแล้ว
 • Logo ร้านค้า
 • ค่าสมาชิก
 • ระยะเวลาสมาชิก
 • จำนวนโพสสูงสุด
 • อัพโหลดรูปต่อโพส
 • สถานะสมาชิก
 • สามารถโพสเว็บบอร์ด
 • สามารถลบโพสที่ขายไปแล้ว
 • Logo ร้านค้า
DEALER
DEALER A
 • 500 บาท
 • ระยะเวลาสมาชิก
  1 เดือน
 • จำนวนโพสสูงสุด
  10
 • อัพโหลดรูปต่อโพส
  20
 • สถานะสมาชิก
  DEALER
 • สามารถโพสเว็บบอร์ด
 • สามารถลบโพสที่ขายไปแล้ว
 • Logo ร้านค้า
DEALER
DEALER B
 • 3,000 บาท
 • ระยะเวลาสมาชิก
  6 เดือน
 • จำนวนโพสสูงสุด
  30
 • อัพโหลดรูปต่อโพส
  20
 • สถานะสมาชิก
  DEALER
 • สามารถโพสเว็บบอร์ด
 • สามารถลบโพสที่ขายไปแล้ว
 • Logo ร้านค้า
DEALER
Popular
DEALER C
 • 6,000 บาท
 • ระยะเวลาสมาชิก
  1 ปี
 • จำนวนโพสสูงสุด
  50
 • อัพโหลดรูปต่อโพส
  20
 • สถานะสมาชิก
  DEALER
 • สามารถโพสเว็บบอร์ด
 • สามารถลบโพสที่ขายไปแล้ว
 • Logo ร้านค้า