ข้อตกลง

DEALER

เอกสารที่จำเป็นต้องส่งมาให้กับทาง BB2HAND เพื่อขออนุมัติการเป็น DEALER 

 1. ต้องส่งเสาเนาบัตรประชาชนหน้าหลัง พร้อมเซ็นกำกับสำเนาถูกต้อง (เขียนกำกับทับบัตรประชาชนว่า “ใช้เพื่อสมัครสมาชิก BB2HAND.COM เท่านั้น“)
 2. ต้องถ่ายรูปหน้าตัวผู้ขายเองพร้อมกับถือบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมกับเขียนกำกับบนกระดาษว่า BB2HAND.COM (ต้องให้เห็นข้อความบนบัตรแล้วก็หน้าบนบัตรอย่างชัดเจน)
 3. ผู้ขายต้องยินยอมให้ทาง BB2HAND มอบหลักฐานดังกล่าวข้างต้นให้กับตำรวจหากมีกรณีเสียหายจากการซื้อขาย แล้วทางผู้ซื้อมีบัญทึกประจำวันจากตำรวจเพื่อขอหลักฐานกับทางเว็บ BB2HAND.COM
 4. หากเป็นจดทะเบียนในรูปนิติบุคคล ต้องส่งสำเนา ภ.พ. 20 และหนังสือรับรองการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์(DBD)

***ข้อ 4 ในอนาคตจะมีการจัดทำระบบ VERIFY ของผู้ขายใน BB2HAND.COM ซึ่งจะมีหลายระดับ เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อ

ผู้ขายทั่วไป

การเป็นผู้ขายทั่วไปสำหรับ BB2HAND.COM ในปัจจุบันนั้นไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารอะไรเพื่อยืนยันตัวตน (ในอนาคตจะมีให้ส่งเอกสารยืนยันตัวตน) แต่จะไม่ได้รับความน่าเชื่อจากผู้ซื้อ ดังนั้นหากท่านต้องการที่จะได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ซื้อ ท่าจะต้องสมัครเป็น Dealer กับทาง BB2HAND.COM โดยการยื่นเอกสารตามข้อตกลง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ขายทั่วไป

 1. จะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและกับลูกค้า
 2. ต้องลงรายละเอียดการติดต่อให้ชัดเจน

ผู้ใช้ทั่วไป (User)

เพื่อป้องกันกันมิจฉาชีพที่แฝงตัวมา ขอให้ผู้ซื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

 1. ซื้อขายกับ DEALER ที่ทาง BB2HAND ให้การรับรอง (ไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ก็ลดความเสี่ยงได้)
 2. ก่อนการซื้อขายควรตรวจสอบเครดิตการซื้อขายของผู้ขายหรือ DEALER ให้ดี
 3. หากต้องโอนเงินมัดจำ ผู้ซื้อต้องขอข้อมูลของผู้ขายพร้อมสัญญาการมัดจำก่อนโอนเงิน
 4. การซื้อขายรถเป็นการใช้เงินจำนวนมาก ขอให้ผู้ซื้อนัดเจอผู้ขายเพื่อตรวจสอบสินค้าจริงก่อนการชำระเงิน
 5. การซื้อขายกับผู้ขายทั่วไป จำเป็นมากที่ผู้ซื้อจะต้องขอรายละเอียดและเอกสารของผู้ขาย เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงในการเจอมิจฉาชีพ และจะได้ใช้เป็นหลักฐานหากเกิดปัญหาในการซื้อขาย

กรณีเกิดปัญหาในการซื้อขาย

ทางเว็บไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการซื้อขายรถบิ๊กไบค์ของทั้งฝั่นผู้ขายและฝั่งผู้ซื้อ เว็บ BB2HAND.COM เป็นเพียงคนกลางในการนำเสนอข้อมูลรถเท่านั้น หากเกิดปัญหาระหว่างการซื้อขายรถของทั้งสองฝ่าย ขอให้ฝ่ายผู้เสียหายแจ้งความที่สถานีตำรวจเอง ถ้าต้องการข้อมูลของทางอีกฝ่ายที่เป็นคู่กรณี (กรณีฝ่ายผู้เสียหายเป็นผู้ซื้อ และคู่กรณีเป็นผู้ขายที่ได้ลงทะเบียนเป็น Dealer กับทางเว็บ) ทาง BB2HAND ยินดีมอบหลักฐานทั้งหมดที่เรามีให้กับผู้เสียหาย

*ผู้เสียหายต้องมีบันทึกประจำวันของตำรวจ เพื่อแสดงว่าท่านได้ไปแจ้งความแล้วเท่านั้น